ความเห็น 2516783

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

พชรมน ดำรงค์วัฒนโภคิน
IP: xxx.88.85.214
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความเรื่องการศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง

การศึกษาคือการเรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆ

ความหมายของการศึกษา-การศึกษาคือการสร้างประสบการณ์ให้แก่ชีวิตและเป็นการพัฒนาตนเอง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา-คือเพื่อใช้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนานาตัวของตนเอง

ประโยชน์ของการศึกษา-คือเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ,สังคมและตนเอง

ความหมายของการศึกษาเพื่อสังคม-คือการนำไปใช้ในการพัฒนาสังคม

การนำการศึกษาไปใช้ในสังคม-เราสามารถนำการศึกษาไปใช้พัฒนาสังคมได้อย่างเช่นพัฒนาประเทศให้ทันสมัยมากขึ้น

ประโยชน์ของการทำเพื่อสังคม-ทำให้ประเทศพัฒนาทันสมัยตามทันประเทศอื่นๆ

ความหมายของการศึกษาเพื่อตนเอง-เพื่อพัฒนาชีวิตของตนเองให้ก้าวหน้ามากขึ้น

ประโยชน์ของตนเอง-ทำให้มีความรู้มีชีวิตี่ดีสะดวกและสบาย