ความเห็น 2516769

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

อนุพงษ์ เย็่นสุขสรรค์
IP: xxx.11.100.100
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความ เรื่อง การศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง

1. การศึกษา

- ความหมาย

- เพื่ออะไร

2. การศีกษาเพื่อตนเอง

- พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป

- เพื่อพัฒนาสังคมในวันข้างหน้า

3. การศึกษาเพื่อสังคม

- เพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

- ให้สังคมดีขึ้น

4.สรุป