ความเห็น 2516740

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

พชรมน ดำรงค์วัฒนโภคิน
IP: xxx.88.85.214
เขียนเมื่อ 

1. การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.3 ประโยชน์ของการศึกษา

2 การศึกษาเพื่อสังคม

2.1 ความหมายของการศึกษาเพื่อสังคม

2.2 การนำการศึกษาไปใช้ในสังคม

2.3 ประโยชน์ของการทำเพื่อสังคม

3 การศึกษาเพื่อตนเอง

3.1 ความหมายของการศึกษาเพื่อตนเอง

3.2 ประโยชน์ของตนเอง