ความเห็น 2516716

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

แวววรรณ วงศ์สายสุวรรณ
IP: xxx.24.118.125
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความ เรื่อง การศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง

- การศึกษา หมายถึง การหาความรู้เพื่อการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าของสิ่งต่างๆ

-- การศึกษาตามความคิดของฉัน หมายถึง การเข้าใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาซึ่งทำให้เกิดประโยชน์

-- การศึกษาตามความหมายของนักปฏิรูปการศึกษาชาวต่างชาติ ก็คงมีความคิดเห็นไม่เหมือนฉัน (...)

-ลักษณะการศึกษาของเด็กไทยในปัจจุบัน เต็มไปด้วยการแข่งขัน

-- การเรียนกวดวิชานั้น ก็เป็นเหมือนการเพิ่มความสามารถตนเองให้เหนือกว่าคนอื่นๆ

-- เมื่อเรามีการศึกษาสูงกว่า ความสามารถสูงกว่า ก็จะทำให้เรามีโอกาสที่จะชนะในการแข่งขันกับคนอื่นๆมากกว่า

-- ในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนบุคลากร ก็ทำให้ไม่สามารถทำการศึกษาได้อย่างเต็มที่

- การศึกษา ช่วยยกระดับความรู้ความสามารถของเราให้เกิดการพัฒนา

-- จำเป็น หากประเทศชาติต้องการการพัฒนา ผู้ที่จะมาพัฒนา หรือคนในชาติ ก็ควรศึกษาหาความรู้เสียก่อน

-- ตั้งใจศึกษา หาความรู้ พัฒนาความสามรถตนเองที่จะเอาไปพัฒนาชาติ

- เราก็เรียนเพื่อตัวเราเองนั่นแหละ แต่เราสามารถเลือกที่จะทำประโยชน์ให้สังคมได้ ถ้าเรามีความคิด(ที่ดี)

-- ดังนั้น เราก็ได้ประโยชน์ให้ทั้งตัวเองและสังคม

-- เพราะ เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม หากเราทำการพัฒนาสังคมเพื่อให้ได้ประโยชน์หลายฝ่าย ท้ายที่สุด ประโยชน์ก็จะตกกับตัวเราเองด้วย