ความเห็น 2516687

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

เขียนเมื่อ 

1.การศึกษา

  1.1 ความหมาย

  1.2ประโยชน์

2.ความกว้างขวางของสังคม

  2.1กว้างขวางมากรึเปล่า

  2.2สังคมแต่ละบริเวณเป็นอย่างไร

3.ความจำเป็นของบุคคล

  3.1จำเป็นมากรึเปล่า

   3.2สามารถนำไปใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่ารึเปล่า

4.เพื่อสังคม

   4.1ประโยชน์ต่อสังคม

   4.2ความต้องการของสังคม

5.สรุป