ความเห็น 2516682

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

แวววรรณ วงศ์สายสุวรรณ
IP: xxx.24.118.125
เขียนเมื่อ 

โครงเรื่องเรียงความ “การศึกษาเพื่อสังคมหรือเพื่อตัวเอง”

1. ความหมายของการศึกษา

1.1 ของสังคมไทย และในความคิดของฉันเอง

1.2 ในระดับนานาชาติที่ได้กล่าวไว้

2. ลักษณะของการศึกษาของเด็กไทยในปัจจุบัน

2.1 การเรียนแบบกวดวิชา ติวเข้ม

2.2 ความสำคัญของการเรียนกวดวิชา

2.3 ลักษณะการศึกษาในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนบุคลากร

3. ความสำคัญของการศึกษา

3.1 มีความจำเป็นต่ออนาคตของชาติในการพัฒนาที่ดีหรือไม่

3.2 ถ้าจำเป็นเราต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการออกมา

4. ตกลงว่าเราเรียนเพื่อใครกัน?

4.1 เราคิดว่าได้ทั้งสังคมและตัวเราเอง

4.2 เหตุผล

------------------------------------------------------------------------------------------------

อ.ลาภ รู้แล้ว ทำไมเมื่อวานส่งงานไม่ได้ ปุ่มบันทึกมันกดไม่ได้ มันเป็นสีจางๆ

เป็นเพราะว่า...ต้องพิมพ์ลงในกล่องข้อความก่อน <--- แวววรรณช่างโง่นัก