ความเห็น 2516669

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

ชวิศ ชัยจิรวิวัฒน์
IP: xxx.109.180.194
เขียนเมื่อ 

ประโยคใจความสำคัญของเรียงความการศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม

+มนุษย์รู้จักคิดค้นศึกษาเพื่อพัฒนาโลก ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

-การศึกษาเป็นการหาความรู้และให้เกิดพัฒนาการแก่ตนเอง

-แต่ละคนมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาต่างๆกัน แต่ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อให้มีตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้น

+คนส่วนใหญ่หาความรู้เพื่อตนเอง

-ตนเองได้นำความรู้มาปรับใช้เพื่อให้ตนสุขสบายขึ้น จากการหารายได้และหาวิธีใช้ชีวิตที่ดี

-คนทุกคนสามารถเอาความรู้ที่ตนเองได้ มาพัฒนาสังคม โดยพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้สูงขึ้น

+มีคนส่วนหนึ่งหาความรู้มาเพื่อพัฒนาชุมชน

-ชุมชนเกิดการพัฒนา และคนในสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้น

- คนที่นำความรู้มาพัฒนาสังคมของตนก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

+หากสังคมมีแต่คนที่ไม่มีการศึกษา ก็จะทำให้คนมีความคิดที่ไม่ถูกต้องได้

+ทุกๆสถาบัน ควรปลูกฝังความคิดให้คนหาความรู้และใช้อย่างถูกต้อง