ความเห็น 2516646

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

ด.ญ.พิมพ์ชมพู ศุภเสวต เลขที่ 20
IP: xxx.120.205.141
เขียนเมื่อ 

1 ความเกี่ยวดองของบุคคลและสังคม

1.1 เกี่ยวข้องกันอย่างไร

1.2 บุคคลได้ผลดี ส่งผลต่อสังคมอย่างไร

1.3 สังคมได้ผลดี ส่งผลต่อบุคคลอย่างไร

2 การศึกษา

2.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2.2 ประโยชน์ของการศึกษา

2.3 เราได้ทำตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาหรือไม่

2.4 เรานำประโยชน์ของการศึกษาไปใช้ทางดี/ไม่ดี

2.4.1 ทางดี+ส่งผลต่อตัวเอง/สังคมอย่างไร

2.4.2 ทางไม่ดี+ส่งผลต่อตัวเอง/สังคมอย่างไร

2.5 หากไม่มีการศึกษา ส่งผลอย่างไร

3 สิ่งที่จำเป็นต่อสังคม

3.1 การศึกษาจำเป็นต่อสังคมอย่างไร

3.2 สิ่งอื่นที่สังคมต้องการนอกจากการศึกษา

3.2.1 เด็กที่เรียนพิเศษทั้งวันขาดสิ่งใดไปบ้าง+ส่งผลต่อสังคมอย่างไร

3.2.2 เด็กติดเกมควรจะพัฒนาตนเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร

3.3 หากมีสิ่งที่สังคมต้องการ จะเกิดผลดีอย่างไร

4 สรุป