ความเห็น 2516636

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

ณัฐสรณ์ ปู่จันทร์
IP: xxx.169.162.145
เขียนเมื่อ 

1.การศึกษา

1.1ความหมายของการศึกษา

1.2ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษา

1.3ประเภทของการศึกษา

1.4เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

2.การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1ความหมายของการศึกษาเพื่อตนเอง

2.2ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเพื่อตนเอง

2.3เป้าหมายที่คาดว่าจะได้จากการศึกษาเพื่อตนเอง

2.4วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อตนเอง

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1ความหมายของการศึกษาเพื่อสังคม

3.2ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาเพื่อสังคม

3.3เป้าหมายที่คาดว่าจะได้จากการศึกษาเพื่อสังคม

3.4วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสังคม

4.การศึกษาเเบบใด ดีกว่ากัน

5.การศึกษาสำคัญหรือไม่กับประชาชนในปัจจุบัน

6.ประชาชนในปัจจุบันีการศึกษาที่ดีพอหรือยัง