ความเห็น 2515789

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

นุชวรา วานิชชานนท์
IP: xxx.11.144.229
เขียนเมื่อ 

1. การศึกษา

ความหมาย

ผลดีของการได้รับการศึกษา

ผลเสียของการได้รับการศึกษา

2. ความเป็นอยู่ของคนสมัยปัจจุบัน

คนที่มีฐานะ

คุณภาพชีวิต

การศึกษาที่ได้รับ

ความพอเพียง

การถูกยอมรับทางสังคม

คนที่ยากจน

คุณภาพชีวิต

การศึกษาที่ได้รับ

ความพอเพียง

การถูกยอมรับทางสังคม

3. จุดประสงค์จริงๆ ของการศึกษา

เพื่อหาเลี้ยงตนเอง หรือ เพื่อพัฒนาสังคม

ประโยชน์ของการหาเลี้ยงเพื่อตนเอง

โทษของการหาเลี้ยงเพื่อตนเอง

ประโยชน์ของเพื่อพัฒนาสังคม

โทษของเพื่อพัฒนาสังคม

4. สรุป