ความเห็น 2515358

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

ติณห์ กรีอักษร
IP: xxx.229.227.248
เขียนเมื่อ 

โครงเรียงความเรื่อง:การศึกษาเพือตนเองหรือเพื่อสังคม

1.การศึกษา

1.1วัตถุประสงค์

1.2ความหมาย

1.3ศึกษาเพื่ออะไร

2.เพื่อตนเอง

2.1อาชีพที่ไฝ่ฝัน

2.2ประโยชน์ที่ได้

เพื่อสังคม

3.1ประโยชน์ที่มีต่อสังคม

3.2ศึกษาแล้วพัฒนาสังคมได้อย่างไร

:)