ความเห็น 2515279

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

วันวิทู สุชนวนิช
IP: xxx.122.156.76
เขียนเมื่อ 

โครงเรื่อง"การศึกษาเพื่อตัวเองหรือสังคม"

1 การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา

1.2 การศึกษาในปัจจุบัน

1.3วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2ผลดีของการศึกษา

3 สรุปคือการศึกษาเพื่อสังคม

3.1 คนที่ได้รับการศึกษามาพัฒนาสังคมอย่างไรให้เกิดประโยชน์

3.2 มาพัฒนาอย่างไร

3.3สังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไร

3.3.1 ในทางที่ดีขึ้น

4ควรมาพัฒนาผู้อื่นให้ดีขึ้นต่อไป

สรุป:ศึกษาเพื่อสังคมมากว่าเพื่อตนเองคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อน