ความเห็น 2515217

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

สุพรรณิการ์ อุดมรัตน์นุภาพ
IP: xxx.24.137.160
เขียนเมื่อ 

โครงเรื่อง"การศึกษาเพื่อตัวเองหรือสังคม"

โครงเรื่อง

1. การศึกษา

1.1 ประโยชน์ของการศึกษา

1.2 ศึกษาเพื่ออะไร

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2. ศึกษาเพื่อตนเอง

2.1ศึกษาแล้วนำไปใช่ทำอะไร

2.2ศึกษาแล้วได้อะไร

2.3 ศึกษาแล้วจะเกิดเกิอผลดีหรือเปล่าว

3. ศึกษาเพื่อสังคม

3.1 ศึกษาแล้วนำไปใช้อะไรแล้วใช้ได้จริงหรือเปล่าว

3.2นำความรู้พัฒนาสู่ชุมชน

3.3วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสังคม

3.4 การศึกษาเพื่อสังคมจะเป็นเป้าหมายได้อย่างไร

ปล. คิดจนหลับแล้วหลับอีก ง่วงมาก+55555555