ความเห็น 2515150

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

ภูริเดช ภูมินาถ
IP: xxx.10.228.177
เขียนเมื่อ 

เรียงความ"การศึกษาเพื่อตนเองหรือเพื่อสังคม"

โครงเรื่อง

1. การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา

1.2 สาเหตุที่ต้องมีการศึกษา

1.3 ประโยชน์ของการศึกษา

1.4 ประเภทของการศึกษา

1.5 เป้าหมายของการศึกษา

1.6 ผลที่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีการศึกษา

2. การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1 ความหมายของการศึกษาเพื่อตนเอง

2.2 ประโยชน์ของการศึกษาเพื่อตนเอง

2.3 ผลที่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีการศึกษาเพื่อตนเอง

3. การศึกษาเพื่อสังคม

3.1 ความหมายของการศึกษาเพื่อสังคม

3.2 ประโยชน์ของการศึกษาเพื่อสังคม

3.3 ผลที่เกิดขึ้น ถ้าไม่มีการศึกษาเพื่อสังคม

4. การศึกษาแบบใดดีกว่ากัน

5. การศึกษาในปัจจุบัน

5.1 ข้อดี

5.2 ข้อเสีย

5.3 ผลที่เกิดขึ้น