ความเห็น 2515082

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

เฟื่องคับ
IP: xxx.87.168.234
เขียนเมื่อ 

โครงเรียงความ

1.การศึกษา

1.1ความหมาย

1.2เป้าหมายที่มีการตั้งขึ้นมา

1.3ประโยชน์

1.4ประเภทต่างๆ

1.5ถ้าขาดสิ่งนี้ไป ชีวิตจะเป็นอย่างไร

2.เพื่อสังคม

2.1ความหมายและลักษณะของการศึกษาเพื่อสังคม

2.2 ผลที่เกิดขึ้น

3.การศึกษาเพื่อตนเอง

3.1 ความหมายและลักษณะของการศึกษาเพื่อตนเอง

3.2 ผลที่เกิดขึ้น

4.สิ่งที่ได้จากการศึกษา

5.การศึกษาในปัจจุบัน

5.1เหตุผล