ความเห็น 2515046

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

อาชวิศ ตรีหิรัญกุล
IP: xxx.171.12.105
เขียนเมื่อ 

โครงเรื่องเรียงความ

1.การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา

1.2 สาเหตุที่ต้องมีการศึกษา

1.3 เป้าหมายของการมีการศึกษา

1.4 การศึกษาแบบต่างๆ

1.5 แหล่งของการศึกษา

1.6 ลักษณะของการศึกษาในปัจจุบัน

2.การศึกษาเพื่อสังคม

2.1 ความหมายและลักษณะของการศึกษาเพื่อสังคม

2.2 ผลที่เกิดขึ้น

3.การศึกษาเพื่อตนเอง

3.1 ความหมายและลักษณะของการศึกษาเพื่อตนเอง

3.2 ผลที่เกิดขึ้น

4.ความมีความหมายของการศึกษาต่อแต่ละบุคคล

4.1 สิ่งที่แต่ละคนได้จากการศึกษา

4.2 ประโยชน์ของการศึกษาต่อแต่ละบุคคล

4.3 สาเหตุที่แต่ละคนศึกษาหาความรู้

5.แนวทางการนำการศึกษาไปใช้ประโยชน์ของบุคคลส่วนมากในสังคมในปัจจุบันระหว่างไปการใช้เพื่อสังคมหรือเพื่อตนเอง