ความเห็น 2513766

พลัง KM มีจริง ตอน ๑

เขียนเมื่อ 

 ขอบคุณน้อง "สิงห์ป่าสัก" ครับที่มา ลปรร.

นานๆ ได้มีโอกาสได้ทำเวทีกับเกษตรกรซักที อันเนื่องจากบทบาทงานเปลี่ยนไปไม่ค่อยได้ลงพื้นที่ จะไปศาลากลางซ่ะมากกว่า
ในเวที DW ก็ทำกับนักวิชาการแต่มีความแตกต่างกับมาก เพราะแก้วไม่ค่อยว่าง ครับ..
และใบไหนว่างก็มักไม่เคลื่อนขี้ฝุ่นจับเต็มเลย