ความเห็น 2513561

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

ชวิศ ชัยจิรวิวัฒน์
IP: xxx.25.110.127
เขียนเมื่อ 

เรียงความหัวข้อ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

โครงเรื่อง

1.การศึกษา

1.1.ความหมายของการศึกษา

1.2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา

2.การศึกษาต่อตนเอง

2.1.ผลประโยชน์ที่ได้ต่อตนเอง

2.2.ตนเองใช้ความรู้พัฒนาสังคม

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1.ผลประโยชน์ที่ให้ต่อสังคม

3.2.สังคมพัฒนาแล้วทำให้ตนเองมีชีวีตดีขึ้น

4.ผลของการที่คนในสังคมไม่มีการศึกษา

5.การปลูกฝังให้คนใช้ความรู้ให้ถูกต้อง