ความเห็น 2511938

สาธุการ โน้ตทางใน

ระนาดเหมื่อนโลก
IP: xxx.176.143.221
เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยกับคุณ "คนระนาด" นะครับคนที่จะอ่านโน้ตได้ก็ต้องเป็นคนที่ต้องมีความรู้พอสมควรที่จะอ่านโน๊ตและนำไปตีได้ ผมก้เป็นคนปี่พาทย์ ก็ต่อ โหมโรงเย็นโหมโรงเช้ามาจากครู แต่ก็มีลืมๆบ้างในช่างแรก บางคนก็คงอยากได้โน๊ตไว้ทบทวนที่ได้ต่อมา ผมว่าก็ดีนะ และ คนที่นำมาลงไว้ ก็คงไม่มีเจตนาที่ไม่ดีหรอกครับ แล้วเข้าก็บอกไว้แแล้ว ว่าคนที่ยังไม่ได้ไหว้ครู ครอบครู อย่าเล่น อันนี้ก็อยู่ที่คนที่นำไปใช้แล้วละครับ แต่คนที่ไม่รู้เรื่อง ก้คงไม่สนใจหรอกเพราะมันไม่ได้อยู่ในหัวเข้า