ความเห็น 2511179

กายภาพบำบัดชุมชน

เมธารัตน์
IP: xxx.109.141.100
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ ปนดา เตชทรัพย์อมร

หนูเป็นนักศึกษาจบใหม่ ขณะนี้มาเปิดแผนกที่ รพช. ขนาด 30 เตียง มีปัญหาไม่รู้ว่าจะเริ่มทำโครงการต่างๆอย่างไร อันได้แก่ งานออกเยี่ยมบ้าน ต้องมีเอกสารหรืออุปกรณ์อะไรบ้างที่จำเป็น งานสั่งจ่ายอุปกรณ์เสริม อยากขอตัวอย่างโครงการสั่งซื้อ และขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานด้วยค่ะ รบกวนช่วยส่งข้อมูลที่จำเป็นและคำปรึกษาที่ e-mail : [email protected] ขอขอบคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงค่ะ