ความเห็น 2510551

จงใช้ปัญญาในทางที่ถูก ... (บทกวีอารมณ์ขยัน)

เขียนเมื่อ 
  • เล่มนี้ซื้อเมื่อวันจันทร์ที่แล้วตอนไปนอนเฝ้าไข้คุณพ่อ
  • แต่ละเรื่องราว...สะท้อนจิตใต้สำนึกที่มาจากอดีตสู่การกระทำในปัจจุบัน
  • หากเรารู้เท่าทัน  ย้อนรอยมองอดีตอย่างมีเหตุผล
  • เราสามารถกำหนดการกระทำที่จะเกิดขึ้น...เพื่อตัวเราเองและคนที่เรารักได้