ความเห็น 2509617

จงใช้ปัญญาในทางที่ถูก ... (บทกวีอารมณ์ขยัน)

เขียนเมื่อ 

เพราะดูถูกเขา ก็เหมือน ด่าตัวเอง

ใส่ echo ให้คะ

คนที่ภูมิใจในตัวเอง มักไม่ดูแคลนคนอื่น
เพราะ
"ไม้ที่อยู่สูงแล้ว ไม่จำเป็นต้องพยายามทำให้ตัวเองสูง"
จำมาจากแถวนี้คะ :-)