ความเห็น 250935

ภาษาไทยวันละคำ

เขียนเมื่อ 

๑๑. แพ้เป็นพระชนะเป็นมาร

เราเคยแต่ได้ยินว่า ธรรมะย่อมชนะอธรรม แต่ทำไมพระถึงแพ้มาร(แพ้เป็นพระ)

แพ้เป็นพระ  = ให้เรารู้จักแพ้เป็น  (รู้แพ้)  เป็นผู้แพ้ที่จริงๆ แล้วชนะใจตัวเอง

ชนะเป็นมาร =ชนะแล้วหลงลืมตน  หรือชนะไม่ใสสะอาด เป็นทิฐิที่เรียกว่ายอมไม่เป็น แพ้ไม่ได้