ความเห็น 2507113

กายภาพบำบัดชุมชน

เขียนเมื่อ 

เราจะทราบได้อย่างไรค่ะว่า รพ.ชุมชนไหนต้องการเปิดแผนกกายภาพบำบัด

ต้องติดต่ออย่างไร เพราะเห็นบางรพ.ในจ.กาญจน์ ผู้ป่วยด้านนี้แยะ แต่ยังไม่มีกายภาพแผ่หลาย

และมีรพ.สต.หลายแห่ง ptแยะเหมือนกันที่มีปัญหาด้านorth. แต่ก็ได้ยามากินเท่านั้น