ความเห็น 2506879

อีกครั้งกับ "คนดีไม่มีวันตาย" ... (วีรชนคนถูกลืม ตอน ชาย...ชาตรี)

เขียนเมื่อ 

สาธุ ค่ะ

บุญรักษาอาจารย์เทวดาด้วยนะคะ.....