ความเห็น 2506842

อีกครั้งกับ "คนดีไม่มีวันตาย" ... (วีรชนคนถูกลืม ตอน ชาย...ชาตรี)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ชอบตอนนี้ค่ะ

"....โลกยังไม่สิ้นหวัง ถ้ายังมั่นในความดี

ศรัทธาไม่เคยหน่ายหนี คนดีไม่มีวันตาย **