ความเห็น 2502957

๑๗๒."อาจารย์ใหญ่" ร่างที่ไร้ราคา แต่มีคุณค่าสูงส่ง

เจริญพรอาจารย์หมอ ใช่จริง ๆ คนเป็น ๆ หลอกเก่งกว่าผีเสียอีก น่ากลัวกว่า

อาจารย์ใหญ่ มีจิตใจงดงามก่อนตาย แม้ตายแล้วยังมีค่าสูงส่งกว่าคนเป็น ๆ อีกหลายคน เจริญพร