ความเห็น 2502797

เพลงลาวจ้อย

หมวย
IP: xxx.93.197.203
เขียนเมื่อ 

เพลงลาวจ้อยเป็นเพลงที่ไพเราะ

เพราะ พริ้งและที่หมวยรู้

เพราะรู้มาจากคุณครูที่เคยสอนหมวย