ความเห็น 24998

สติ..และนิ่ง"กลวิธีอันแยบยล"

คนข้างนอก
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

 คุณ ตุมปัง

" บางครั้งการสูญเสีย มิได้หมายความว่าเราจะเริ่มใหม่ไม่ได้  หากเพียงมีความหวัง และกำลังใจ  สิ่งดีๆก็เกิดขึ้นได้...."  เห็นด้วยอย่างที่สุด.. เพราะเมื่อใดที่ไม่เป็นดังหวัง เราก็ยัง " หวัง " ใหม่ได้ โดยไม่จำเป็นว่าต้องเป็น " ความหวังเดิม "