ความเห็น 2499655

อะหยังเอ๊าะ

จ๋อมแจ๋ม
IP: xxx.172.25.219
เขียนเมื่อ 

ขอลองตอบน่ะค่ะ

อะหยังเอ๊าะ แต๊บแป๊บเต้าใบบาตัน กิ๋นเจ็ดวันบ่เสี้ยง ( ลิ้น )

อะหยังเอ๊าะ สูงแล้วต่ำ ดำแล้วขาว ยาวเเล้วสั้น มั่นแล้วคลอน(คนแก่)

อะหยังเอ๊าะ ตังลุ่มก่อขน ตังบนก่อเป๋นขน เดิ้กมาเอาขนจนกัน(ขนตา)

อะหยังเอ๊าะ ไม้ตึงก๋อ หาข้อบ่ปะ (ผม )

อะหยังเอ๊าะ น้ำต้นหน่อยห้อยข้างฝา เหลียวหาบ่หัน ( ติ่งหู )

อะหยังเอ๊าะ แต๊บแป๊บเต้าห่อเกื๋อ ไปเมืองเหนือก่อฮอด (กระเป๋าตัง )

อะหยังเอ๊าะ ปอกินบ่ปออาบ ปออาบบ่ปอกิ๋น ( น้ำลาย กับ เหงื่อ )

อะหยังเอ๊าะ เห็ดกระด้าง ข้างดอย กอยบ่หัน ( หู )

อะหยังเอ๊าะ น้ำบ่แก้วจิววิว หนามบ่าหลิวปักแวด ( ตา )