ความเห็น 2499565

ปลูกยางในทุ่งนา เสียทั้งเวลาและนาข้าว

pun
IP: xxx.207.171.221
เขียนเมื่อ 

            พ่อค้าขายพันธ์ข้าวให้ชาวนา...พ่อค้าขายปุ๋ยให้ชาวนา...พ่อค้าขายยาปราบศัตรูพืชให้ชาวนา... พ่อค้าขายเครื่องมือการเกษตรให้ชาวนาฯ...ชาวนาขายข้าวเปลือกให้พ่อค้า ทั้งหมดพ่อค้าเป็นผู้กำหนดราคา..บางปีโชคดีเจอฝนทิ้งช่วง...บางปีเจอภัยแล้ง...บางปีเจอน้ำท่วม..แต่ไม่ว่าจะแล้งหรือจะท่วมสักเพียงใด....เมล็ดพันธุ์ก็ขึ้นราคา...ปุ๋ยก็ขึ้นราคา.... ยาก็ขึ้นราคา....ค่าแรงก็ขึ้นราคา....ค่าไถก็ขึ้นราคา...ค่ารถเกี่ยวก็ขึ้นราคา....เพราะว่าน้ำมันขึ้นราคา...แต่ข้าวเปลือกของชาวนาขึ้นราคาไม่ได้เห็นเขาว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศจะเดือดร้อนเพราะต้องซื้อข้าวกิน...ส่วนชาวนา"ก็ได้รางวัลปลอบใจว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ" ... รางวัลเกษตรกรดีเด่น...ชาวนาดีเด่น....โล่ห์รางวัลแทบไม่มีที่เก็บ...แต่ชาวนาก็ยังจนเหมือนเดิม

           ยางพารา 10 ไร่ 7 ปีกรีดได้ ขี้ยางกิโลกรัมละ 50 - 70 บาท ไร่หนึ่ง  80 ต้น   ได้ 3 กิโลกรัมต่อวัน สรุปว่า 10 ไร่ได้เงินวันละ 1,500 - 2,100 บาท (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย ค่าแรง ค่าบำรุงรักษา ก็ยังเหลือพอ ยังไงก็พอลืมตาอ้าปากได้)

           ผมก็ทำนา กำลังมองไปที่ยางเหมือนกัน ก็ดีครับที่เตือนกัน แต่ถ้าปล่อยชาวนาไปตามยถากรรมในอุ้งมือของพวกพ่อค้าคนกลางผมว่า ต่อไปพวกเราอาจจะได้กินข้าวกิโลกรัมละ 150 บาทเท่าราคาเนื้อหมู่นะครับ....