ความเห็น


สวัสดีค่ะอาจารย์ * เห็นด้วยอย่างยิ่งเรื่องแบ่งกลุ่มโรงเรียน แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมผู้คิดเกณฑ์มองไม่เห็นตรงจุดนี้..จุดแห่งความแตกต่าง * ผลการสอบโอเน็ต สามารถนำมาตัดสินการผ่านหรือไม่ผ่านการประเมินจากภายนอกได้จริงหรือ..เพราะกระบวนการสอบของแต่ละจังหวัด อำเภอ หรือโรงเรียน อาจไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกัน * โรงเรียนที่ไม่สามารถคัดเลือกคุณภาพของเด็กได้ แม้จะสอนโดยครูผู้สอนคนเดียวกัน แต่ความสามารถในการรับรู้ของเด็กแต่ละรุ่นต่างกัน หากใช้เกณฑ์ "ผลสอบโอเน็ตในปีปัจจุบันต้องสูงกว่าปีที่ผ่านมา" คงไม่ยุติธรรมสำหรับหลายๆโรงเรียน * กรรมการประเมินแต่ละชุดมีความเป็นกัลยาณมิตรแตกต่างกัน บางชุดประเมินเข้มมาก บางชุดอะลุ้มอล่วยมาก แล้วความมาตรฐานอยู่ตรงไหน * สุดท้าย เห็นใจโรงเรียนตามชนบทที่ไม่มีความพร้อมทั้งเรื่องงบประมาณที่ใช้บริหารจัดการภายในโรงเรียน ความพร้อมของตัวเด็กที่ไม่มีโอกาสได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นพิเศษจากครอบครัว คุณครูที่ต้องสละเวลาในวันหยุดราชการเพื่อหวังให้เด็กมีผลการสอบสูงขึ้นดังความคาดหวังของหน่วยเหนือ...แต่คงเป็นความโชคดีของโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมทุกด้าน * ทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น หน่วยเหนือลงความเห็นว่า "เป็นเพียงข้ออ้างของโรงเรียนที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้"

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี