ความเห็น 24973

ชีวิตที่พอเพียง : 10. เหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงู

กึ่งคนกึ่งมนุษย์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

การดำเนินชีวิตและมุมมองต่อชีวิตของ อาจารย์น่าศรัทธายิ่ง ขอคารวะงามๆ จากก้นบึ้งของหัวใจค่ะ