ความเห็น 249670

ความภาคภูมิใจในชีวิตครู

เขียนเมื่อ 

คุณครูเป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป้นครูโดยแท้จริง

จะมีสักกี่คนที่ทำได้อย่างครู...ขอชื่นชมจริงๆคะ