ความเห็น 2496113

กายภาพบำบัดชุมชน

AHS_PT7
IP: xxx.77.234.188
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ ปณดา

เนื่องจากตอนนี้หนูได้รับหมอบหมายให้ไปประจำที่ รพสต. แต่หนูยังสอบใบประกอบโรคศิลป์ไม่ผ่าน หนูอยากทราบขอบเขตงานและแนวทางงานกายภาพบำบัดในชุมชนที่หนูสามารถปฎิบัติได้ และแนวทางการเขียนขอเครื่องมือต่างๆค่ะจึงรบกวนอาจารย์ช่วยส่งเอกสารดังกล่าวมาเพื่อเป็นแนวทางค่ะ มาทาง e-mail [email protected]

[email protected]หน้าด้วยนะค่ะ