ความเห็น 2494623

เมื่อฟังเพลง "คนดีไม่มีวันตาย" ทำให้คิดถึงท่าน "หนานเกียรติ" เหลือเกิน

เขียนเมื่อ 

นมัสการครับ ท่าน พระมหาแล อาสโย ขำสุข ...

คนดีย่อมมีกลิ่นเป็นของตนเอง

ขอบพระคุณมากครับ