ความเห็น 2493789

๑๖๘.กว๊านพะเยา เรื่องเล่าจากตำนาน

เจริญพรคุณโยมคำแสนดอย ด้วยความยินดี ที่ผลงานของอาตมาได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

ขอให้งานวิจัยที่ทำสำเร็จตามมโนรสปรารถนา สมดังตั้งใจทุกประการเทอญ