ความเห็น 2493341

สรุปวิธีการลงบันทึกการตรวจร่างกาย Physical Examination จากการฝึกปฏิบัติ

วิ
IP: xxx.173.39.211
เขียนเมื่อ 

อยากทราบที่ผิดปกติของแต่ละระบบบันทึกอย่างไร เช่น Tonsin : enlagre exudate