ความเห็น 2493176

๑๖๘.กว๊านพะเยา เรื่องเล่าจากตำนาน

เขียนเมื่อ 

สาธุ กราบนมัสการพระคุณเจ้า

จาการเขียนบริบทของกว๊านพะเยาในงานวิจัยของตัวเองก็ได้ใช้หนังสือของพระคุณเจ้ามาประกอบการเขียนบางส่วนเจ้า

ตอนนี้กำลังเขียนประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านต๋อมดง ตำบลบ้านต๋อม หมู่บ้านผาช้าง ตำบลสันป่าม่วง รวมทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน

การค้นหาประวัติของหมู่บ้านต่างๆในถิ่นเกิดทำให้เฮาได้รับรู้ถึงความเป็นมาและเกิดความภาคภูมิใจในดินแดนถิ่นเกิด และความงดงามของวัฒนธรรมที่ยากหาที่ใดๆเหมือน ..ต่อไปคงได้กราบขอคำแนะนำจากพระคุณเจ้า เน้อเจ้า

สาธุ ..