ความเห็น 2493115

๑๗๒."อาจารย์ใหญ่" ร่างที่ไร้ราคา แต่มีคุณค่าสูงส่ง

เจริญพรคุณโยม พ.แจ่มจำรัส ที่ได้แวะเวียนมาทักทาย

ขอให้มีกำลังใจในการเผชิญกับอุปสรรค ให้นึกเสียว่าอุปสรรคคือโจทย์ปัญหาหนึ่ง ที่เราต้องแก้ไข

จะทำให้มีจิตใจเบาสบายขึ้น