ความเห็น 2493075

๑๗๒."อาจารย์ใหญ่" ร่างที่ไร้ราคา แต่มีคุณค่าสูงส่ง

เขียนเมื่อ 

คิดถึงความตายสบายนัก

เคยอ่านคำพระสอนจากที่ไหนสักแห่งครับพระคุณเจ้า