ความเห็น 2492930

๑๗๒."อาจารย์ใหญ่" ร่างที่ไร้ราคา แต่มีคุณค่าสูงส่ง

เขียนเมื่อ 

นมัสการพระคุณเจ้า

พรรคนี้กระผมต้องพึ่งธรรมะให้มากๆจิตใจก็ดูสงบขึ้นบ้างขอรับ

สาธุ