ความเห็น 2491699

บทเรียนการปฎิรูปการศึกษาเข้าสู่แนวทางการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยนำร่อง ๖ แห่ง (ตอนที่ ๒).. รำลึกถึงคุณหนานเกียรติ

เขียนเมื่อ 

                         

ค่ะน้องหนานเกียรติสู่สุคติบนสรวงสวรรค์แล้วก็จะมาอ่านเยี่ยมชม อ่านของทุกๆคนค่ะ