ความเห็น 2491549

๑๖๘.กว๊านพะเยา เรื่องเล่าจากตำนาน

เจริญพร คุณโยมเจริญศรี ที่เข้ามาทักทาย

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เรื่องเล่า ตำนาน ฯลฯ

สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ เป็นสิ่งที่งดงาม มีเค้าโครงแห่งความจริงอยู่มิใช่น้อย

ดังนั้น เป็นหน้าที่ของคนรุ่นเรา ต้องสืบต่อขยายความ เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ในโอกาสต่อไป