ความเห็น 2490913

คำราชาศัพท์ตอนที่ 2

ถะภๆเถพัเถไถภำไห
IP: xxx.26.14.162
เขียนเมื่อ 

ถ--ฟๆเภ-ภ-ๆฟะภพถำ-ฟๆภ-ฟๆภถพำ-ภพ-ฟๆพภัภถ-ภพถ-ถ-ถภุถุ