ความเห็น 2490567

๑๖๘.กว๊านพะเยา เรื่องเล่าจากตำนาน

เจริญศรี โสระมัด
IP: xxx.172.206.2
เขียนเมื่อ 

ดีค่ะ เพื่อคนรุ่นหลังจะได้ทราบความเป็นมา