ความเห็น 2489796

ทำบุญหลายวัด...ด้วยศรัทธา

เขียนเมื่อ 

รู้จักวัดพระพุทธบาทตากผ้า จากนิยายของคุณโสภาค สุวรรณ คะ

 

ส่งบุญมาเผื่อแผ่น้องคนนี้ บ้างนะคะ