ความเห็น 2489570

ทำบุญหลายวัด...ด้วยศรัทธา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ไม่ใช่เฉพาะลำพูนค่ะ  ทางเหนือส่วนใหญ่ก็เป็นเมืองบุญทั้งนั้น  และไม่มีการรื้อ

ทำใหม่เหมือนทางอีสาน   ส่วนมากจะบูรณะและคงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด

เพียงแต่ปรับสภาพแวดล้อมให้สมกับเป็นตัวแทนของพุทธศาสนาเรา 

เจ้าแม่จามเทวีของทางลำพูนมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับดอยคำด้วย  ต้องมาศึกษา

ด้วยตัวเองค่ะ

เคยมาไหว้พระวัดทางอีสานหลายที่รู้สึกได้เลยว่าส่วนมากมีสภาพใหม่เอี่ยม

และใหญ่โตมากแต่ก็ดูดีนะคะ