ความเห็น 2489349

ทำบุญหลายวัด...ด้วยศรัทธา

เขียนเมื่อ 

ลำพูน เป็นเมืองบุญโดยแท้ครับ  เคยได้อ่านในวรรณคดี เพิ่งมีโอกาสได้ไปกราบสักการะพระธาตุหริภัญชัยมาไม่นาน ...แถมพ่วงด้วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองไปในตัว

ศาลา,โบสถ์ทางเหนือบูรณะกันได้ดีมาก ไม่เน้นรื้อถอนสร้างใหม่ แต่แถวอีสานรื้อทิ้งปลูกสร้างใหม่เยอะมาก เลยทีเดียวครับ