ความเห็น 2489241

ทำบุญหลายวัด...ด้วยศรัทธา

เขียนเมื่อ 

น้องบ่าวชำนาญ 

ยินดีเจ้าตี้มาฮับบุญตวยกั๋น จะทำบุญตี้ไหนก่เหมือนกั๋นขอหื้อตั้งใจตี้จะทำ

ผลบุญจะส่งหื้อสุขก๋ายสบายใจ๋  รวมไปถึงก้าวหน้าในหน้าที่ก๋านงานตวยเน้อน้อง

วันหยุดยาวตึงเตื้อได้ตึงบุญ  ได้ตึงงานยามว่าง  ได้ตึงความสุขในครอบครัว

เป๋นก๋านแบ่งเวลาตี้ถูกต้องที่สุดแล้ว  ไปแอ่วเขื่อนลำปาวปิ๊กมาบ่าดีลืมเอาฮูปมา

แบ่งกันผ่อพ่องรวมตึงเล่าเรื่องม่วนๆตี้ได้ไปแอ่วมา....

สวัสดีช่วงวันบุญเจ้า....